cabecera

Comités

  • Presidente
   Prof. Dr. Julián Álvarez Escudero
  • Vicepresidente Primera 
   Dra. Emilia Guasch Arévalo
  • Vicepresidente Segundo
   Dr.  César Aldecoa
  • Secretario General  
   Dr. Emilio Matute González
  • Tesorero General
   Dr. Roberto Ruiz Abascal
  • Director Revista  
   Dr. Alfredo Abad Gurumeta
  • Presidente Catalana  
   Dra. Mª Ángeles Gil de Bernabé
  • Presidente Gallega
   Dr. Rafael Cabadas Avión
  • Presidente Vasco-Navarra  
   Dr. Pablo Monedero Rodriguez
  • Presidente Andaluza-Extremeña
   Dra. Mercedes Echevarría Moreno
  • Presidente Astur-Cantabra
   Dr. José Manuel Rabanal Llevot
  • Presidente Castellano-Leonesa
   Dr. José Carlos Garzón Sánchez
  • Presidente D. Valenciana
   Dra. María Teresa Ibáñez Martí
  • Presidente D. Madrid Centro
   Dr. Francisco Borja de la Quintana Gordón
  • Presidente D. Murciana
  • Dr. Vicente Roqués Escolar
  • Presidente D. Aragonesa
   Dr. Javier Martínez Ubieto
  • Presidente D. Canaria
   Dr. Aurelio Rodríguez Pérez
  • Presidente D. Balear  
   Dra. Manuela García Romero
  • Presidente D. Comunidad Autónoma de Extremadura
   Dr. David Zambrano Castaño
  • Vocal A. Colectiva
   Dr. Pedro Arauzo Pérez
  • Sección de Anestesia Cardiotorácica
   Dr. Javier Hortal Iglesias
  • Sección de Obstétrica
   Dra. Susana Manrique Muñoz
  • Sección de Anestesia Pediátrica
   Dra. María Teresa López Gil
  • Sección de Anestesia Loco-Regional
   Dr. Carlos Tornero Tornero
  • Sección de Cirugía Mayor Ambulatoria
   Dra. Mª Pilar Argente Navarro
  • Sección Cuidados Intensivos
   Dr. Pablo Monedero Rodríguez
  • Sección de Docencia y Formación
   Dr. José Mª Sistac Ballarín
  • Sección de Dolor
   Dr. Antonio Montes Pérez
  • Sección de Hemostasia, Medicina Transfusional y Fluidoterapia
   Dra. Misericordia Basora Macaya
  • Sección de Neurociencias
   Dr. Fernando Iturri Clavero
  • Sección de Reanimación Cardiopulmonar
   Prof. Carmen Gasco García
  • Sección de Asistencia Colectiva
   Dr. Pedro Arauzo Pérez
  • Sección Vía Aérea
   Dr. Pedro Charco Mora
  • Sección  Gesión Clínica
   Dr. José Mª Calvo Vecino
  • Presidente de Honor 
   Dr. Julian Álvarez Escudero
  • Presidente  
   Dra. Maite Ibáñez Martí
  • Vicepresidentes 
   Dra. Emilia Guasch Arévalo
   Dr.  Armando Maruenda Paulino
  • Secretario   
   Dr. Antonio M. González González
   Dra. Marina Soro Dominguez
  • Tesorero
   Dr. Antonio Abengoechea Cotaina
  • Vocales Autonómicos
   Dr. Roque Company Teuler
   Dra. Francisca Llobell
   Dr. Vicente García Ferrando
   Dra. Pilar Argente Navarro
   Dra. Mª Angeles Martínez Navarrete
  • Presidente
   Dra. Emilia Guasch Arévalo
  • Secretario 
   Dr. Alfredo Abad Gurumeta
  • Vocales Nacionales
   Dr. José Manuel Rabanal Llevot
   Dr. Rafael Cabadas Avión
   Dr. Emilio Matute González
   Dra. Manuela García Romero
  • Vocales Autonómicos
   Dr. Carlos Ferrando Ortolá
   Dr. Rafael Badenes Quiles
   Dr. Oscar Díaz Cambronero
   Dr. José Navarro Martínez
   Dr. Carlos García Palenciano
   Dr. Miguel A. Díaz Fuentes
  COMITÉ CIENTÍFICO PERMANENTE SEDAR
  • Dra. Emilia Guasch Arévalo
  • Prof. Javier Belda Nácher